תביעה שהגשנו בבית המשפט המחוזי בשם לקוחה כנגד חברת ישרוטל בגין אי תשלום דמי תיווך, בית המשפט קבע כי על ישרוטל לשלם כ- 3,000,000 ₪ בצירוף הוצאות ושכ"ט עורך דין. דמי התיווך שנפסקו הינם מהגבוהים שנפסקו מאז ומעולם בישראל בעסקת מקרקעין.
תוכן בבניה.
קרא עוד
תביעה על סך מאות אלפי שקלים שהוגשה בבית המשפט השלום כנגד מרשנו בטענה שלא שילם חובות לטובת עסק משותף נדחתה, תוך שבית המשפט מקבל את התביעה שכנגד שהגשנו בשם מרשנו במסגרתה הורה לתובע לשלם למרשנו סכום של כ- 300,000 ₪.
תתוכן בבניה.
קרא עוד
בקשה לאכיפת פסק חוץ על סך של 365,000$ הוגשה בבית משפט השלום מטעם מרשנו, המשיב התגונן בטענה כי התנאים לאכיפת פסק החוץ אינם מתקיימים. בהחלטה מנומקת קיבל בית המשפט את הבקשה והורה על אכיפת פסק החוץ בסך של 365,000$, בהוצאות המשפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 50,000 ₪.
תוכן בבניה.
קרא עוד
תביעה שהגשנו בשם מרשנו בבית משפט השלום כנגד הנתבעת בגין אי תשלום דמי תיווך. בית המשפט קבע כי על הנתבעת לשלם כ-400,000 ₪, בצירוף הוצאות ושכ"ט עורך דין
תוכן בבניה.
קרא עוד